Een voorschot van 100,00 Euro per kamer per nacht dient binnen de 7 dagen te worden overgeschreven, ter bevestiging van uw reservatie, op volgend rekeningnummer:

BE96 0014 2359 1905

van Notarishuys BV

Met als MEDEDELING: VOOSCHOT VERBLIJF + DATUM VAN AANKOMST + UW NAAM

* Dit voorschot dient als garantie voor uw verblijf. Pas na betaling van het voorschot is uw reservatie definitief. Bij het niet betalen van het voorschot binnen de vooropgestelde termijn behouden wij het recht uw reservatie aanvraag te annuleren.

* Voor 'last minute' reservaties, minder dan 7 dagen voor aankomst, dient geen voorschot gestort te worden.

* Beschikt u over een cadeaubon die u wenst te gebruiken in plaats van het storten van een voorschot? Dan bezorgt u ons de originele bon binnen de vooropgestelde termijn om uw reservatie te bevestigen. De bon dient in dit geval minstens 100,00 Euro per nacht te zijn, conform de reservatie voorwaarden, en idem aan het voorschot. Wij bewaren deze bon dan bij uw reservatie en deze wordt verrekend bij check-out. De annulatie voorwaarden gelden ook met cadeaubons. Bij laattijdige annulatie of no-show wordt 100,00 Euro per nacht in rekening gebracht.

* Op cadeaubons wordt niet terug gegeven. Het bedrag van de bon dient verbruikt te worden.

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn.

Alle annulaties meer dan 7 dagen voor aankomst zijn kostenloos. Het voorschot wordt in dit geval terug gestort of u kunt de reservatie naar een latere datum verplaatsen zonder kosten.

Bij annulatie binnen de 7 dagen voor aankomst of no-show wordt het bedrag van het voorschot in rekening gebracht. Reservaties verplaatsen naar een andere datum is binnen de 7 dagen voor aankomst niet meer mogelijk. Het voorschot wordt in dit geval steeds in rekening gebracht.